Forsamlingslokaler
(kun for klubbens medlemmer)

Kjøkken

"Rorbua"