Hva skjer 2018

Torsdag 19/4 kl 20:00: Styremøte (kjøkkenet)

19. og 20. mai: Huset utleid

Søndag 27. mai: Huset utleid til konfirmasjon