Austrått Havn

pekerwebcam2   pekerflo 

Liste for båtopplag i båthuset ligger på kontorpult i klubbhus.

Eksempelbilde fra nykameraet:Nå gjenstår å få dette koblet opp mot hjemmesiden.

Diesel kr 10,- pr l

Hjemmesidekameraet virker ikke

Oversikt båtplassnummer:

 

Ørland Båtklubb
Borgveien 18, 7140 Opphaug
Org. nr. 914130859
orlbaat@gmail.com