Hva skjer 2020

28. mai: Styremøte kl 20:00

16. – 19. juli: Huset utleid