Hva skjer 2020

 

18. juni:  Styremøte kl 20:00

22. aug:  Huset utleid

29. aug:  Huset utleid

13. sep:  Huset utleid

29. sep:  Huset utleid