Velkommen til Austrått Havn

Havnekamera

Havnekamera
 Nytt bilde hvert 10 min


Alle med bopel eller annen tilhørighet til Ørland kommune kan opptas som medlemmer av klubben.

Medlemskap - last ned søknadskjema her

Pr. juni 2024 - 11 ledige båtplasser i variert størrelse. 


Ørland Båtklubb, Borgveien 18, 7140 Opphaug  -  orlbaat(at)gmail.com  -  austraathavn.com  -  Org. nr.  914130859