Velkommen til Austrått Havn

Havnekamera

Havnekamera
Nytt bilde hvert 10.min


Alle med bopel eller annen tilhørighet til Ørland kommune kan opptas som medlemmer av klubben.
Se "ØRLAND BÅTKLUBB/Søknadsskjema". Pr juli 2022 - noen ledige båtplasser.


Ørland Båtklubb, Borgveien 18, 7140 Opphaug  -  orlbaat(at)gmail.com  -  austraathavn.com  -  Org. nr.  914130859