Velkommen til Austrått Havn

Havnekamera

Havnekamera
Nytt bilde hvert 10.min

Vinteropplag

- Vinterlagring i båthus, liste er lagt ut  inne på "stua"
- Sette opp båt på parkeringsplassen, gi beskjed til havnekomiteenAlle med bopel eller annen tilhørighet til Ørland kommune kan opptas som medlemmer av klubben.
Se "ØRLAND BÅTKLUBB/Søknadsskjema". Pr. okt. 2022 - 7 ledige båtplasser.


Ørland Båtklubb, Borgveien 18, 7140 Opphaug  -  orlbaat(at)gmail.com  -  austraathavn.com  -  Org. nr.  914130859